19. 10. 2019  1:33 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov
Název tématu anglicky: Modeling and control of nonlinear mechatronic systems
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Justín Murín, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD.
Anotace: Dizertačná práca sa zameria na štúdium a rozvoj metód modelovania a riadenia vhodných pre nelineárne mechatronické systémy s neurčitosťou. Cieľom je analyzovať existujúce prístupy k modelovaniu a riadeniu nelineárnych mechatronických dynamických systémov, navrhnúť a v laboratórnych podmienkach otestovať nové algoritmy návrhu riadenia takýchto DS pri zohľadnení ohraničení a obmedzenej štruktúry riadenia.
Anotace anglicky: Dissertation thesis concentrates on study and further development of modeling and control methods appropriate for uncertain nonlinear mechatronic systems. The aim is to analyse existing approaches to modeling and control of nonlinear mechatronic dynamic systems, to design and verify (in laboratory) new control design algorithms for these dynamic systems, considering both variable constraints and control structure constraints.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MS mechatronické systémy