16. 9. 2019  6:31 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitorovanie techník používaných škodlivým kódom
Názov témy anglicky: Monitoring techniques used by malicious code
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Výpočtové stredisko - Dek FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Pre zachytenie potencialneho napadnutia operačného systému škodlivým kódom, može byť nápomocné monitorovať v systéme používané techniky programov a vyhodnocovať tie ktoré sú často používané škodlivým kódom. Vystupy monitorovania je vhodné ukladať formou umožňujúce ich rychlé a efektivne spracovanie. Navrhnite systém pre monitorovanie rôzných techník používaných škodlivým kódom a vykonajte testovanie úspešnosti zistenia daných techník.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.