21. 9. 2019  23:46 Matúš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh elektroniky levitujúcej guličky
Názov témy anglicky: Design of magnetic levitation electronics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Chamraz, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Chamraz, PhD.
Abstrakt: Magnetická levitácia CE152 sa dodáva napr. s kartou MF614 a predpokladá sa riadenie v prostredí MATLAB. Uvedené riadenie dokážeme realizovať aj pomocou mikropočítača napr. Arduino DUE, ktoré má vzhľadom na magnetickú levitáciu neštandartné rozsahy stupno/výstupných signálov. Úlohou BP je navrhnúť - prepracovať interface medzi magnetickou levitáciou a riadiacim mikropočítačom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.