Jun 27, 2019   4:35 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Monitorovanie techník používaných pri sieťových útokoch
Title of topic in English: Monitoring techniques used in network attacks
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Computing Center - Dek FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Summary: Pre zachytenie potencialneho napadnutia siete a sieťovej infraštruktúry može byť nápomocné monitorovať používané techniky pre sieťové utokyť tie ktoré sú často používané utočníkmi. Vystupy monitorovania je vhodné ukladať formou umožňujúce ich rychlé a efektivne spracovanie. Analyzujte súčasne dostupné možnosti a navrhnite systém pre monitorovanie sieťových útokov. Vykonajte testovanie úspešnosti zistenia daných techník.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.