Jun 19, 2019   1:32 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Detekcia botnetov v lokálnej sieti pomocou sledovania infraštruktúry a sieťovej prevádzky
Title of topic in English: Detecting botnets on a local network by tracking infrastructure and network traffic
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Computing Center - Dek FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Summary: Pre detekciu napadnutia siete pomocou bot malware, je vhodné sledovať sieťovú komunikáciu ktorú bot vytvára a tiež jeho prejavy v operačnom systéme. Tie informácie následne možu slúžiť k detekcii botnetu. Vystupy monitorovania je vhodné ukladať formou umožňujúce ich rychlé a efektivne spracovanie. Analyzujte súčasne dostupné možnosti a navrhnite systém pre detekciu botnetu. Vykonajte testovanie úspešnosti zistenia daných techník.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-API Applied Informatics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.