20. 9. 2019  22:32 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Detekcia botnetov v lokálnej sieti pomocou sledovania infraštruktúry a sieťovej prevádzky
Názov témy anglicky: Detecting botnets on a local network by tracking infrastructure and network traffic
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Výpočtové stredisko - Dek FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Štefan Balogh, PhD.
Abstrakt: Pre detekciu napadnutia siete pomocou bot malware, je vhodné sledovať sieťovú komunikáciu ktorú bot vytvára a tiež jeho prejavy v operačnom systéme. Tie informácie následne možu slúžiť k detekcii botnetu. Vystupy monitorovania je vhodné ukladať formou umožňujúce ich rychlé a efektivne spracovanie. Analyzujte súčasne dostupné možnosti a navrhnite systém pre detekciu botnetu. Vykonajte testovanie úspešnosti zistenia daných techník.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.