20. 9. 2019  22:40 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Ochrana prenosu dát v podnikovej sieti LAN s využitím eliptických kriviek
Názov témy anglicky: Protecting data transmission on the corporate LAN using elliptic curves
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá ochranou prenosu dát v podnikových počítačových sieťach prostredníctvom eliptických kriviek. 1.Charakterizujte možnosti ochrany prenosu dát v podnikových počítačových sieťach. 2.Posúďte vhodnosť využitia eliptických kriviek na zabezpečenie prenosu dát v podnikových počítačových sieťach typu LAN. 3.Navrhnite spôsob implementácie eliptických kriviek na ochranu prenosu dát v podnikových počítačových sieťach typu LAN.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.