20. 9. 2019  18:30 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie eliptických kriviek na ochranu prenosu dát v podnikovej sieti vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications)
Názov témy anglicky: Utilizing Elliptical Curves to Protect Data Transmission in a Power Line Communications (PLC) Platform
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá využitie eliptických kriviek v oblasti bezpečnosti pri ochrane prenosu dát v podnikovej sieti vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications). 1.Charakterizujte využitie eliptických kriviek v oblasti bezpečnosti. 2.Posúďte vhodnosť využitia eliptických kriviek na zabezpečenie komunikácie v PLC sieťach. 3.Navrhnite spôsob implementácie eliptických kriviek na ochranu prenosu dát v podnikovej sieti vytvorenej na platforme technológie PLC (Power Line Communications).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.