Jun 26, 2019   10:52 p.m. Adriána
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza a optimalizácia výrobnej linky pomocou softvéru Plant Simulation
Title of topic in English: Production Line Analysis and Optimization with Plant Simulation Software
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Summary: Plant Simulation je softvér balíka Tecnomatix od spoločnosti Siemens. V rámci tohto nástroja je možné simulovať analyzovať a optimalizovať prakticky akýkoľvek proces s materiálovým a informačným tokom, ako napríklad aj celú výrobu veľkých závodov. Cieľom práce bude vhodne namodelovať a analyzovať vybranú výrobnú linku, nájsť nedostatky aktuálneho riešenia a optimalizovať riešenie s ohľadom na zadané obmedzenia. Úlohy: 1. Oboznámte sa s možnosťami modelovania, analýzy a optimalizácie v danom simulačnom softvéri. 2. Namodelujte zvolený výrobný proces v Plant Simulation a uveďte obmedzujúce podmienky prevádzky. 3. Pomocou simulačného softvéru analyzujte danú výrobu z viacerých hľadísk. 4. Zdokumentujte výsledky analýzy a navrhnite možnosti pre zlepšenie výrobného procesu. 5. Optimalizujte výrobný proces z pohľadu zvoleného kritéria pri dodržaní obmedzujúcich podmienok. 6. Analyzujte optimalizovaný výrobný proces a porovnajte ho s pôvodným. Zdokumentujte vylepšené ukazovatele a vyhodnoťte experimenty. 7. Vytvorte technickú dokumentáciu k modelom.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.