20. 9. 2019  14:10 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh zabezpečenia sieťovej infraštruktúry pre stredne veľkú firmu
Názov témy anglicky: Network infrastructure security design for a medium-sized company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá ochranou sieťovej infraštruktúry určenej pre stredne veľkú firmu. 1. Uskutočnite rešerš možných riešení ochrany firemnej infraštruktúry. 2. Navrhnuté riešenie overte v emulátore GNS alebo v inom simulátore. 3. Navrhnite ochranu sieťovej infraštruktúry určenej pre stredne veľkú firmu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.