18. 10. 2019  23:19 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Implementácia SLAM metód pre mobilné systémy
Název tématu anglicky: SLAM implenetation for mobile systems
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Richard Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Richard Balogh, PhD.
Abstrakt: Metódy SLAM (Simultaneous localization and mapping) sa v mobilnej robotike široko uplatnili a sú predmetom neustáleho vývoja. Úlohou študenta je naštudovať a zorientovať sa v danej problematike a potom Implementovať techniku v mobilnom robote pomocou dostupných algoritmov (napr. Openslam alebo ROS gmapping) a následne implementáciu otestovať a zhodnotiť dosiahnuté výsledky v rôznych prostrediach.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.