Oct 17, 2019   2:02 a.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Implementácia SLAM metód pre mobilné systémy
Title of topic in English: SLAM implenetation for mobile systems
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Balogh, PhD.
Summary: Metódy SLAM (Simultaneous localization and mapping) sa v mobilnej robotike široko uplatnili a sú predmetom neustáleho vývoja. Úlohou študenta je naštudovať a zorientovať sa v danej problematike a potom Implementovať techniku v mobilnom robote pomocou dostupných algoritmov (napr. Openslam alebo ROS gmapping) a následne implementáciu otestovať a zhodnotiť dosiahnuté výsledky v rôznych prostrediach.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AM Automotive Mechatronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.