22. 9. 2019  16:33 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia SLAM metód pre mobilné systémy
Názov témy anglicky: SLAM implenetation for mobile systems
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Richard Balogh, PhD.
Abstrakt: Metódy SLAM (Simultaneous localization and mapping) sa v mobilnej robotike široko uplatnili a sú predmetom neustáleho vývoja. Úlohou študenta je naštudovať a zorientovať sa v danej problematike a potom Implementovať techniku v mobilnom robote pomocou dostupných algoritmov (napr. Openslam alebo ROS gmapping) a následne implementáciu otestovať a zhodnotiť dosiahnuté výsledky v rôznych prostrediach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.