Jun 17, 2019   1:44 a.m. Adolf
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: MEMS pohybové senzory
Title of topic in English: MEMS motion sensors
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Richard Balogh, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Richard Balogh, PhD.
Summary: V automobilovom priemysle nachádzajú veľmi široké uplatnenie mikroelektronické senzory vyrobené technológiou MEMS. Používajú sa rozličné typy akcelerometrov (snímačov zrýchlenia) i gyroskopy. Úlohou študenta bude: 1. Preštudovať princípy a technológie používané pre tieto senzory a spracovať tému prehľadovo. 2. Pre vybrané 2-3 typy MEMS senzorov vypracovať vzorové príklady pre ich použitie a meranie danej veličiny 3. Vytvoriť predpoklady pre pripojenie týchto senzorov k nadradenému systému s vizualizáciou daného merania 4. Vytvoriť dokumentáciu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AM Automotive Mechatronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.