17. 9. 2019  22:14 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: MEMS pohybové senzory
Názov témy anglicky: MEMS motion sensors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Richard Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Richard Balogh, PhD.
Abstrakt: V automobilovom priemysle nachádzajú veľmi široké uplatnenie mikroelektronické senzory vyrobené technológiou MEMS. Používajú sa rozličné typy akcelerometrov (snímačov zrýchlenia) i gyroskopy. Úlohou študenta bude: 1. Preštudovať princípy a technológie používané pre tieto senzory a spracovať tému prehľadovo. 2. Pre vybrané 2-3 typy MEMS senzorov vypracovať vzorové príklady pre ich použitie a meranie danej veličiny 3. Vytvoriť predpoklady pre pripojenie týchto senzorov k nadradenému systému s vizualizáciou daného merania 4. Vytvoriť dokumentáciu.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.