23. 7. 2019  13:41 Oľga
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Protokol MQTT pre Internet of Things
Název tématu anglicky: MQTT protocol for Internet of Things
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Erik Kučera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Erik Kučera, PhD.
Abstrakt: MQTT je jeden zo základných komunikačných protokolov, ktoré sa využívajú v oblasti monitorovania mechatronických systémov v rámci sietí Internet of Things. Úlohou bakalárskej práce je naštudovať tento protokol, spracovať ukážkovú aplikáciu a zdokumentovať jej návrh tak, aby bol výstup práce použiteľný aj v oblasti výučby informačno-komunikačných technológií v mechatronike. Úlohy: 1. Naštudujte komunikačný protokol MQTT pre Internet of Things. 2. Spracujte ukážkovú aplikáciu z oblasti monitorovania mechatronických systémov v rámci siete Internet of Things s využitím predmetného protokolu. 3. Spracujte dokumentáciu, ktorá bude využiteľná aj v oblasti výučby. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a analyzujte možnosti ich ďalšieho rozšírenia do budúcnosti.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-AM automobilová mechatronika-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.