Oct 16, 2019   1:24 a.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Protokol MQTT pre Internet of Things
Title of topic in English: MQTT protocol for Internet of Things
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Erik Kučera, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Erik Kučera, PhD.
Summary: MQTT je jeden zo základných komunikačných protokolov, ktoré sa využívajú v oblasti monitorovania mechatronických systémov v rámci sietí Internet of Things. Úlohou bakalárskej práce je naštudovať tento protokol, spracovať ukážkovú aplikáciu a zdokumentovať jej návrh tak, aby bol výstup práce použiteľný aj v oblasti výučby informačno-komunikačných technológií v mechatronike. Úlohy: 1. Naštudujte komunikačný protokol MQTT pre Internet of Things. 2. Spracujte ukážkovú aplikáciu z oblasti monitorovania mechatronických systémov v rámci siete Internet of Things s využitím predmetného protokolu. 3. Spracujte dokumentáciu, ktorá bude využiteľná aj v oblasti výučby. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a analyzujte možnosti ich ďalšieho rozšírenia do budúcnosti.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AM Automotive Mechatronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.