22. 9. 2019  16:33 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Protokol MQTT pre Internet of Things
Názov témy anglicky: MQTT protocol for Internet of Things
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Erik Kučera, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Erik Kučera, PhD.
Abstrakt: MQTT je jeden zo základných komunikačných protokolov, ktoré sa využívajú v oblasti monitorovania mechatronických systémov v rámci sietí Internet of Things. Úlohou bakalárskej práce je naštudovať tento protokol, spracovať ukážkovú aplikáciu a zdokumentovať jej návrh tak, aby bol výstup práce použiteľný aj v oblasti výučby informačno-komunikačných technológií v mechatronike. Úlohy: 1. Naštudujte komunikačný protokol MQTT pre Internet of Things. 2. Spracujte ukážkovú aplikáciu z oblasti monitorovania mechatronických systémov v rámci siete Internet of Things s využitím predmetného protokolu. 3. Spracujte dokumentáciu, ktorá bude využiteľná aj v oblasti výučby. 4. Zhodnoťte dosiahnuté výsledky a analyzujte možnosti ich ďalšieho rozšírenia do budúcnosti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.