20. 9. 2019  22:43 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie rýchlosti a polohy robotického vozidla
Názov témy anglicky: Speed and position control of mobile robot
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať algoritmy riadenia rýchlosti a polohy malého elektrického pásového vozidla. Poloha vozidla bude snímaná inkrementálnymi rotačnými snímačmi na oboch motoroch ako aj IMU modulom na vozidle. Súčasťou bakalárskej práce je aj analýza a porovnanie dát o polohe vozidla z oboch typov snímačov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.