16. 9. 2019  6:45 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia fuzzy regulátora na obvode FPGA
Názov témy anglicky: Fuzzy logic controller implementation on a FPGA
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Michal Kocúr, PhD.
Abstrakt: Cieľom BP je návrh fuzzy regulátora pre určený fyzikálny laboratórny model, realizovaný na obvode FPGA. Návrh regulátora sa bude realizovať v prostredí Maltab-Simulink. Úlohou študenta bude analyzovať možnosti využitia tooboxov System Generator a Model Composer na implementáciu regulátora pre obvody FPGA, priamo vo vývojom prostredí Matlab.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.