31. 10. 2020  6:11 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Název tématu anglicky:
Control of DC motor built-up on Arduino platform
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště:
Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť riadenie otáčok nového laboratórneho modelu jednosmerného motora (JM), ktorý je zostavený na platforme Arduina, prakticky overiť kvalitu navrhnutých regulátorov pre niekoľko pracovných bodov a vyrobiť multimediálnu prezentáciu realizovaného riešenia. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku vybraných metód syntézy regulátorov SISO systémov vo frekvenčnej oblasti. 2. Oboznámte sa s laboratórnym modelom JM, ktorý je zostavený na platforme Arduina. 3. Identifikujte otáčky JM v okolí zvolených pracovných bodov. 4. Navrhnite vybranými metódami riadenie otáčok JM a overte ich kvalitu riadením fyzikálneho modelu v reálnom čase v okolí zvolených pracovných bodov aj pri pôsobení porúch. 5. Vypracujte multimediálnu prezentáciu o laboratórnom modeli JM riadenom na báze Arduino, postupu riešenia a jeho overenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.