27. 10. 2020  8:25 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Riadenie jednosmerného motora zostaveného na platforme Arduina
Názov témy anglicky:
Control of DC motor built-up on Arduino platform
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Ing. Mária Hypiusová, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť riadenie otáčok nového laboratórneho modelu jednosmerného motora (JM), ktorý je zostavený na platforme Arduina, prakticky overiť kvalitu navrhnutých regulátorov pre niekoľko pracovných bodov a vyrobiť multimediálnu prezentáciu realizovaného riešenia. Úlohy: 1. Naštudujte a spracujte problematiku vybraných metód syntézy regulátorov SISO systémov vo frekvenčnej oblasti. 2. Oboznámte sa s laboratórnym modelom JM, ktorý je zostavený na platforme Arduina. 3. Identifikujte otáčky JM v okolí zvolených pracovných bodov. 4. Navrhnite vybranými metódami riadenie otáčok JM a overte ich kvalitu riadením fyzikálneho modelu v reálnom čase v okolí zvolených pracovných bodov aj pri pôsobení porúch. 5. Vypracujte multimediálnu prezentáciu o laboratórnom modeli JM riadenom na báze Arduino, postupu riešenia a jeho overenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.