18. 10. 2019  3:44 Lukáš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Lokalizácia obrobku pre robotický manipulátor
Název tématu anglicky: Workpiece Localization for robotic manipulator
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Kohút
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Miroslav Kohút
Abstrakt: Vizuálne systémy sa postupne stávajú čoraz väčšou súčasťou priemyselných aplikácii. Poskytujú širokú škálu využitia, ako je napríklad kontrola kvality dielov, snímanie zmien v prostredí alebo lokalizovanie objektov. Takto sa stávajú riešenia oveľa viac flexibilnejšie a efektívnejšie. Úlohou bakalárskej práce bude integrovať hĺbkový senzor do priemyselnej aplikácie. Následne bude potrebné vedieť s týmto senzorom komunikovať a v získaných dátach lokalizovať jednotlivé súčiastky. Na záver bude potrebné dáta spracovať a pripraviť rozhranie pre komunikáciu s robotickým manipulátorom na strane počítača. Práca bude vedená v spolupráci so spoločnosťou VÚEZ a.s. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti spracovania 3D obrazu 2. Analyzujte dostupné hĺbkové snímače 3. Implementujte riešenie na konkrétnej aplikácii 4. Vypracujte technickú dokumentáciu k danému riešeniu 5. Vyhodnoťte získané výsledkyOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-RK robotika a kybernetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.