Oct 23, 2019   2:30 p.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Lokalizácia obrobku pre robotický manipulátor
Title of topic in English: Workpiece Localization for robotic manipulator
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Miroslav Kohút
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Miroslav Kohút
Summary: Vizuálne systémy sa postupne stávajú čoraz väčšou súčasťou priemyselných aplikácii. Poskytujú širokú škálu využitia, ako je napríklad kontrola kvality dielov, snímanie zmien v prostredí alebo lokalizovanie objektov. Takto sa stávajú riešenia oveľa viac flexibilnejšie a efektívnejšie. Úlohou bakalárskej práce bude integrovať hĺbkový senzor do priemyselnej aplikácie. Následne bude potrebné vedieť s týmto senzorom komunikovať a v získaných dátach lokalizovať jednotlivé súčiastky. Na záver bude potrebné dáta spracovať a pripraviť rozhranie pre komunikáciu s robotickým manipulátorom na strane počítača. Práca bude vedená v spolupráci so spoločnosťou VÚEZ a.s. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti spracovania 3D obrazu 2. Analyzujte dostupné hĺbkové snímače 3. Implementujte riešenie na konkrétnej aplikácii 4. Vypracujte technickú dokumentáciu k danému riešeniu 5. Vyhodnoťte získané výsledkyLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-RK Robotics and Cybernetics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.