22. 9. 2019  16:40 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Lokalizácia obrobku pre robotický manipulátor
Názov témy anglicky: Workpiece Localization for robotic manipulator
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Kohút
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Kohút
Abstrakt: Vizuálne systémy sa postupne stávajú čoraz väčšou súčasťou priemyselných aplikácii. Poskytujú širokú škálu využitia, ako je napríklad kontrola kvality dielov, snímanie zmien v prostredí alebo lokalizovanie objektov. Takto sa stávajú riešenia oveľa viac flexibilnejšie a efektívnejšie. Úlohou bakalárskej práce bude integrovať hĺbkový senzor do priemyselnej aplikácie. Následne bude potrebné vedieť s týmto senzorom komunikovať a v získaných dátach lokalizovať jednotlivé súčiastky. Na záver bude potrebné dáta spracovať a pripraviť rozhranie pre komunikáciu s robotickým manipulátorom na strane počítača. Práca bude vedená v spolupráci so spoločnosťou VÚEZ a.s. Úlohy: 1. Analyzujte možnosti spracovania 3D obrazu 2. Analyzujte dostupné hĺbkové snímače 3. Implementujte riešenie na konkrétnej aplikácii 4. Vypracujte technickú dokumentáciu k danému riešeniu 5. Vyhodnoťte získané výsledkyObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.