Jun 18, 2019   2:42 p.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Detekcia priechodných oblastí pre mobilný robot z laserového diaľkomera
Title of topic in English: Detection of passable areas for mobile robot with laser rangefinder
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Adam Sojka
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Adam Sojka
Summary: Pri riešení úlohy autonómnej navigácie mobilného robota v mestskom prostredí, sa rieši problém nízkych prekážok (obrubníky, chodidlá ľudí, nízke roboty) , ktoré predstavujú hrozbu pre robot, ale nie sú detegované laserovým diaľkomerom skenujúcim rovnobežne s rovinou cesty. Tento problém budeme riešiť použitím dodatočného diaľkomera umiestneného pod uhlom voči rovine cesty. Úlohou je vytvoriť softvér, ktorý za pomoci robotického operačného systému (ROS) bude čítať dáta z laserového senzora a bude tieto dáta vhodne filtrovať pre získanie informácie o nízkych prekážkach a okraji chodníka. Úlohy: 1. Zistite, aké existujú možnosti riešenia detekcie nízkych prekážok. 2. Naštudujte si robotický operačný systém s ohľadom na tvorbu máp z laserového diaľkomera. 3. Naštudujte si teoretické princípy tvorby máp z laserových diaľkomerov a filtrácie dát. 4. Vytvorte softvér na získavanie dát z laserového diaľkomera a ich filtráciu. 5. Vytvorte softvér, ktorý z filtrovaných dát bude tvoriť mapu. 6. Implementujte navrhnuté riešenie na reálny robot a vykonajte meranie úspešnosti detekcie nízkych prekážok a okrajov chodníka. 7. Vyhodnoťte výsledky. 8. Vytvorte dokumentáciu a návod na použitie k vytvorenému softvéru.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.