25. 5. 2020  4:20 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Produkt z recyklovaného korku
Názov témy anglicky:
Recycled cork product
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
prof. akad. soch. Peter Paliatka
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko:
Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Abstrakt: Predmetom bakalárskej práce je navrhnúť produkt, ktorý je postavený po technologickej stránke na princípe recyklácie korku v podobe odpadu z výroby ale aj z produktov vyrobených z korku, ktoré stratili pre užívateľa význam alebo bola ukončená ich morálna životnosť.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-D dizajn

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.