Jun 25, 2019   11:36 p.m. Tadeáš
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Pohybový systém s jednosmerným motorom
Title of topic in English: Motion Control System using DC Motor
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Summary: Navrhnite pohybový systém s jednosmerným motorom HSM 150, ktorý umožní riadenie rýchlosti otáčania motora v rozsahu n=10 ÷ 5000 ot/min. Úlohu treba riešiť ako analógový a číslicový systém a výsledky overiť simuláciou. Úlohy: 1. Naštudovanie fyzikálnych princípov jednosmerných motorov a možností riadenia rýchlosti. 2. Vytvorenie matematického a fyzikálneho modelu JM. 3. Návrh rýchlostného pohybového systému. 4. Overenie výsledkov návrhu simuláciou. 5. Spracovanie technickej dokumentácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.