16. 9. 2019  6:54 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pohybový systém s jednosmerným motorom
Názov témy anglicky: Motion Control System using DC Motor
Stav témy: schválené (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Abstrakt: Navrhnite pohybový systém s jednosmerným motorom HSM 150, ktorý umožní riadenie rýchlosti otáčania motora v rozsahu n=10 ÷ 5000 ot/min. Úlohu treba riešiť ako analógový a číslicový systém a výsledky overiť simuláciou. Úlohy: 1. Naštudovanie fyzikálnych princípov jednosmerných motorov a možností riadenia rýchlosti. 2. Vytvorenie matematického a fyzikálneho modelu JM. 3. Návrh rýchlostného pohybového systému. 4. Overenie výsledkov návrhu simuláciou. 5. Spracovanie technickej dokumentácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RK robotika a kybernetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.