16. 9. 2019  6:47 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Chat aplikácia
Názov témy anglicky: Chat app
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Abstrakt: Témou tejto bakalárskej práce je ďalší rozvoj už existujúcej chatovej aplikácie v OS Android. Úlohy: 1. Naštudujte literatúru z oblasti návrhu chatových aplikácií. 2. Navrhnite zmeny v existujúcej aplikácii vzhľadom na definované kritéria. 3. Implementujte navrhnuté zmeny. 4. Otestujte implementované zmeny.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-API aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.