17. 10. 2019  8:27 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Akumulátor energie pre autonómne senzory
Názov témy anglicky: Energy Harvesting for Autonomous Sensors
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Abstrakt: Autonómne senzory sú schopné pracovať nezávisle a bezdrôtovo počas relatívne dlhej doby bez externej napájacej sústavy, ktorá môže byť nahradená baterkou dopĺňanou systémom na zber energie (energy harvester). Efektívnym riešením by mohlo byť umiestnenie bezdrôtového senzora spolu s riadiacou a napájacou časťou na jednom čipe. V tejto oblasti sa črtajú možnosti využitia materiálov s vysokými hodnotami piezoelektrických koeficientov. Očakávame, že integráciou tenkovrstvových piezoelektrických materiálov do mikromechanických štruktúr na báze materiálového systému AlGaN/GaN dosiahneme výrazné zvýšenie piezoelektrickej konverzie a efektívnejšie využitie akumulovanej energie. Vo všeobecnosti, nasadenie takýchto systémov je finančne náročné, preto je nevyhnutné daný systém korektne numericky modelovať a analyzovať so všetkými potrebnými interakciami. Previazanie piezosenzorov a akčných členov s mechanickou štruktúrou na úrovni matematického modelu je možné realizovať analytickými alebo numerickými metódami. V numerickej oblasti pri modelovaní piezosystémov hrá dominantnú úlohu metóda konečných prvkov, ktorá sa využíva tak na modelovanie 3D piezoštruktúr. V práci študent vytvorí model piezoštruktúry v programe ANSYS Workbench, kde bude skúmať elektrickú odozvu piezoštruktúry na rôzne mechanické záťažové budenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.