May 25, 2019   11:31 a.m. Urban
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Design (FA)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Exteriérový objekt určený pre festivalové podujatie
Title of topic in English: Outdoor object for festival event
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Design - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Summary: Predmetom bakalárskej práce je navrhnúť objekt určený pre festivalové podujatie Art In Park, ktoré je súčasťou filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach. Jeho poslaním je podporiť festivalové podujatie formou výtvarnej inštalácie v mestskom parku. Objekt má byť začlenený do kolekcie desiatich dizajnérskych objektov vytvorených ďalšími autormi. Autor môže svoju koncepciu objektu postaviť na bezprostrednej väzbe ku kinematografii alebo sa môže rozhodnúť pre koncepciu ktorá bude plniť poslanie relaxu , umeleckého zážitku, edukačnej hry, prekvapenia....Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-D Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.