19. 9. 2019  10:34 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Exteriérový objekt určený pre festivalové podujatie
Názov témy anglicky: Outdoor object for festival event
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dizajnu - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Abstrakt: Predmetom bakalárskej práce je navrhnúť objekt určený pre festivalové podujatie Art In Park, ktoré je súčasťou filmového festivalu v Trenčianskych Tepliciach. Jeho poslaním je podporiť festivalové podujatie formou výtvarnej inštalácie v mestskom parku. Objekt má byť začlenený do kolekcie desiatich dizajnérskych objektov vytvorených ďalšími autormi. Autor môže svoju koncepciu objektu postaviť na bezprostrednej väzbe ku kinematografii alebo sa môže rozhodnúť pre koncepciu ktorá bude plniť poslanie relaxu , umeleckého zážitku, edukačnej hry, prekvapenia....Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-D dizajn-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.