Jun 18, 2019   4:41 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riadenie modelu motorizovaného padáku
Title of topic in English: Model of a motorized paraglider control
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Summary: Cieľom práce je analýza návrhu riadenia redukovaného modelu autonómneho lietajúceho zariadenia – motorizovaného padáka. V rámci práce je potrebné získanie prehľadu literatúry zaoberajúcou sa tématikou riadenia a modelovania motorizovaného padáka, zhrnutie ich výsledkov s ich stručným zhodnotením, analýza matematického modelu zjednodušeného zariadenia s jedným stupňom voľnosti a overenie vytvoreného návrhu riadením v reálnom čase.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-AM Automotive Mechatronics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.