23. 9. 2019  15:02 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Riadenie modelu motorizovaného padáku
Názov témy anglicky: Model of a motorized paraglider control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analýza návrhu riadenia redukovaného modelu autonómneho lietajúceho zariadenia – motorizovaného padáka. V rámci práce je potrebné získanie prehľadu literatúry zaoberajúcou sa tématikou riadenia a modelovania motorizovaného padáka, zhrnutie ich výsledkov s ich stručným zhodnotením, analýza matematického modelu zjednodušeného zariadenia s jedným stupňom voľnosti a overenie vytvoreného návrhu riadením v reálnom čase.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.