16. 9. 2019  6:56 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Porovnanie prístupov k riadeniu tepelného systému
Názov témy anglicky: Comparing approaches to a temperature system control
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je porovnanie viacerých možných prístupov k riadeniu jednoduchých sústav. K riešeným úlohám bude patriť najmä získanie prehľadu literatúry na danú tému, overenie jednotlivých prístupov riadením teplotného kanála laboratórneho systému TOM1A a vytvorenie písomnej správy s prehľadom jednotlivých prístupov a z ich stručným zhodnotením z hľadiska jednoduchosti aplikácie a dosahovanej kvality riadenia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.