19. 10. 2019  19:48 Kristián
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Porovnanie prístupov k riadeniu rýchlostného systému
Název tématu anglicky: Comparing approaches to a velocity system control
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je porovnanie viacerých možných prístupov k riadeniu jednoduchých sústav. K riešeným úlohám bude patriť najmä získanie prehľadu literatúry na danú tému, overenie jednotlivých prístupov riadením rýchlostného kanála laboratórneho systému TOM1A a vytvorenie písomnej správy s prehľadom jednotlivých prístupov a z ich stručným zhodnotením z hľadiska jednoduchosti aplikácie a dosahovanej kvality riadenia.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AM automobilová mechatronika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.