Oct 19, 2019   11:34 a.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie prístupov k riadeniu rýchlostného systému
Title of topic in English: Comparing approaches to a velocity system control
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Automotive Mechatronics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Summary: Cieľom práce je porovnanie viacerých možných prístupov k riadeniu jednoduchých sústav. K riešeným úlohám bude patriť najmä získanie prehľadu literatúry na danú tému, overenie jednotlivých prístupov riadením rýchlostného kanála laboratórneho systému TOM1A a vytvorenie písomnej správy s prehľadom jednotlivých prístupov a z ich stručným zhodnotením z hľadiska jednoduchosti aplikácie a dosahovanej kvality riadenia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AM Automotive Mechatronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.