20. 9. 2019  14:39 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: MKP analýza MEMS aktívneho prvku
Názov témy anglicky: FEM analysis of a MEMS system
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je spracovať základný prehľad problematiky vybratého mikro-elektro-mechanického systému (MEMS) snímača alebo aktuátora z pohľadu návrhu, použitých materiálov a technológie výroby a z pohľadu jeho funkcionality. Ďalším cieľom práce bude tvorba CAD modelu uvažovaného MEMS-u a spracovanie vybranej čiastkovej analýzy jeho funkcionality pomocou softvéru využívajúceho metódu konečných prvkov (MKP). Úlohy: 1. Spracujte rešerš v oblasti návrhu, používaných materiálov a technológií výroby MEMS-ov. 2. Vypracujte CAD model vybratého MEMS aktuátora / snímača. 3. Vypracujte MKP analýzu vo vybratej fyzikálnej oblasti dôležitej pre zvolený MEMS.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.