20. 9. 2019  13:39 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Elektromobilita z pohľadu energetickej náročnosti
Názov témy anglicky: Energetic demands of electromobiles
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav automobilovej mechatroniky - FEI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je spracovať prehľad energetických nárokov systémov v súčasných osobných elektromobiloch pri ich prevádzke. Práca bude obsahovať porovnanie energetických nárokov elektromobilov s hybridnými automobilmi. Úlohy: 1. Spracujte rešerš v oblasti energetických systémov pre trakciu a prevádzku hybridných osobných vozidiel a elektromobilov. 2. Vypracujte základnú koncepciu energetickej schémy elektromobilov a jej kritické zhodnotenie. 3. Spracujte vyhodnotenie energetických nárokov elektromobilov a hybridných automobilov s ich porovnaním.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AM automobilová mechatronika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.