Aug 24, 2019   9:58 p.m. Bartolomej
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rozdiely vo verziách protokolu OpenFlow a ich aktuálna podpora v SDN zariadeniach
Title of topic in English: Differences in OpenFlow versions and their current support in SDN devices
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Summary: Softvérovo definované siete predstavujú ďalší evolučný stupeň vo vývoji informačno -komunikačných sietí. V súčasnosti najpoužívanejším protokolom na komunikáciu medzi SDN prepínačom a SDN kontrolérom je protokol SDN. V súčasnosti existuje niekoľko verzií protokolu SDN, ktoré sa líšia svojimi schopnosťami a úrovňou podpory zo strany existujúcich zariadení. Úlohy: 1. Naštudujte protokol OpenFlow. 2. Vytvorte výučbový modul vysvetľujúci rozdiely medzi jednotlivými verziami protokolu OpenFlow. 3. Vykonajte analýzu podpory jednotlivých verzií protokolu OpenFlow v aktuálnych verziách fyzických a virtuálnych SDN prepínačov a kontrolérov. 4. Na vhodne zvolenom príklade demonštrujte rozdiely z hľadiska funkčnej činnosti a protokolových správ pri použití rôznych verzií protokolu OpenFlow. Dosiahnuté výsledky vyhodnoťte. Referencie: https://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined_networking https://en.wikipedia.org/wiki/OpenFlowLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-TLK Telecommunications-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.