23. 9. 2019  15:03 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Protokol NETCONF
Názov témy anglicky: NETCONF protocol
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Abstrakt: Protokol NETCONF patrí do rodiny moderných Internetových protokolov a bol navrhnutý špeciálne pre efektívne konfigurovanie sieťových zariadení. Úlohy: 1. Naštudujte protokol NETCONF. 2. Vytvorte výučbový modul, objasňujúci základy protokolu NETCONF a možnosti jeho využitia. 3. Na vhodne zvolenom príklade prezentujte výhody konfigurovania zariadení prostredníctvom protokolu NETCONF oproti doteraz používaným spôsobom. Dosiahnuté výsledky vyhodnoťte. Referencie: https://en.wikipedia.org/wiki/NETCONF https://tools.ietf.org/html/rfc6241Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.