15. 10. 2019  12:00 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aktuálny stav využitia jazyka YANG v telekomunikáciách
Názov témy anglicky: The present state of use of YANG language in telecommunications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Abstrakt: YANG je špeciálny jazyk pre popis dátových modelov, ktorý bol primárne navrhnutý pre popis dát posielaných prostredníctvom protokolu NETCONF, ale v súčasnosti nachádza širšie uplatnenie v ďalších oblastiach, ako je napr. popis dátových modelov v rámci softvérovo definovaných sietí (SDN) a pod. Úlohy: 1. Naštudujte modelovací jazyk YANG 2. Vytvorte výučbový modul, objasňujúci základy jazyka YANG a možnosti jeho využitia v telekomunikáciách. 3. Na vhodne zvolenom príklade demonštrujte možnosti využitia jazyka YANG. Navrhnuté riešenie vyhodnoťte. Referencie: https://en.wikipedia.org/wiki/YANG https://tools.ietf.org/html/rfc6020 https://tools.ietf.org/html/rfc7950Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.