20. 9. 2019  22:58 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Detekcia kognitívnej poruchy
Názov témy anglicky: Detekcia kognitívnej poruchy
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Abstrakt: Niektorí psychológovia už dlho tvrdia, že mnohé psychické poruchy a ochorenia sa prejavujú aj tým, ako jedinec vníma vizuálne podnety. Úlohou práce bude: 1. Na základe možností získania dát z eye-trackera vyberte kognitívnu poruchu pre experiment. 2. Zvoľte vhodnú metódu spracovania získaných dát pre potreby ich klasifikácie. 3. Dáta klasifikujte a vyhodnoťte úspešnosť detekcie poruchy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.