Aug 21, 2019   5:31 p.m. Jana
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Detekcia kognitívnej poruchy
Title of topic in English: Detekcia kognitívnej poruchy
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Summary: Niektorí psychológovia už dlho tvrdia, že mnohé psychické poruchy a ochorenia sa prejavujú aj tým, ako jedinec vníma vizuálne podnety. Úlohou práce bude: 1. Na základe možností získania dát z eye-trackera vyberte kognitívnu poruchu pre experiment. 2. Zvoľte vhodnú metódu spracovania získaných dát pre potreby ich klasifikácie. 3. Dáta klasifikujte a vyhodnoťte úspešnosť detekcie poruchy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.