27. 10. 2020  6:58 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Meranie kvality elektriny v bioplynovej elektrárni
Názov témy anglicky:
Measurement of Power Quality in Biogas Power Plant
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
a) Spracujte problematiku kvality elektriny. b) Realizujte meranie parametrov kvality elektriny v bioplynovej elektrárni. c) Analyzujte a vyhodnoťte výsledky merania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.