Oct 20, 2019   3:42 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza spotreby a kvality elektriny v rozvode administratívneho objektu
Title of topic in English: Analysis of Consumption and Power Quality in Distribution of Administrative Building
State of topic: approved (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Boris Cintula, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Boris Cintula, PhD.
Summary: a) Opíšte elektrický rozvod administratívneho objektu a identifikujte miesta merania v tomto objekte. b) Spracujte rešerš v súvislosti s vyhodnocovaním štandardov kvality elektriny v zmysle platnej legislatívy a meraných veličín spotreby elektriny v danom objekte. c) Realizujte meranie v rozvode vybranej administratívnej budovy počas rôznych ročných období. d) Analyzujte, porovnajte a vyhodnoťte výsledky merania.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ENE Electrical Power Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.