17. 6. 2019  0:35 Adolf
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza spotreby a kvality elektriny v rozvode administratívneho objektu
Názov témy anglicky: Analysis of Consumption and Power Quality in Distribution of Administrative Building
Stav témy: schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Boris Cintula, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Boris Cintula, PhD.
Abstrakt: a) Opíšte elektrický rozvod administratívneho objektu a identifikujte miesta merania v tomto objekte. b) Spracujte rešerš v súvislosti s vyhodnocovaním štandardov kvality elektriny v zmysle platnej legislatívy a meraných veličín spotreby elektriny v danom objekte. c) Realizujte meranie v rozvode vybranej administratívnej budovy počas rôznych ročných období. d) Analyzujte, porovnajte a vyhodnoťte výsledky merania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ENE elektroenergetika-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.