25. 5. 2020  3:29 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza spotreby a kvality elektriny v rozvode administratívneho objektu
Názov témy anglicky: Analysis of Consumption and Power Quality in Distribution of Administrative Building
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Anton Beláň, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Boris Cintula, PhD.
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Boris Cintula, PhD.
Abstrakt:
a) Opíšte elektrický rozvod administratívneho objektu a identifikujte miesta merania v tomto objekte. b) Spracujte rešerš v súvislosti s vyhodnocovaním štandardov kvality elektriny v zmysle platnej legislatívy a meraných veličín spotreby elektriny v danom objekte. c) Realizujte meranie v rozvode vybranej administratívnej budovy počas rôznych ročných období. d) Analyzujte, porovnajte a vyhodnoťte výsledky merania.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ENE elektroenergetika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.