18. 9. 2019  13:17 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM
Názov témy anglicky: Effective Utilization of Wavelengths in DWDM Networks
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je oboznámiť sa s problematikou využitia technológie DWDM v transportnej optickej sieti z pohľadu efektívneho využívania vlnových dĺžok a vypracovať simulačný model pre efektívne využívanie vlnových dĺžok v sieťach DWDM. 1. Charakterizujte vlastnosti technológie DWDM využívané v transportnej optickej sieti. 2. Analyzujte základné vlastnosti fixného a variabilného využívania vlnových dĺžok v sieťach DWDM. 3. Vypracujte simulačný model pre fixné a variabilné využívania vlnových dĺžok v sieťach DWDM.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-TLK telekomunikácie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.