Oct 17, 2019   12:18 p.m. Hedviga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Discovery tool - Identifikácia zariadení vo firemnej infraštruktúre
Title of topic in English: Discovery tool - Identification of devices in corporate infrastructure
State of topic: approved (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá riešeniami, ako vytvoriť čo najlepšiu identifikáciu zariadení vo firemnej infraštruktúre. Súčasťou tejto práce je aj uskutočnenie reálnej formy návrhu identifikácie zariadení pre konkrétnu firmu. 1. Uskutočnite prehľad aktuálneho stavu identifikačných a zabezpečovacích systémov na Slovensku - Európe. 2. Charakterizujte možné formy riešenia identifikácie zariadení v sieti a vyberte jednu z nich tak, aby bolo možné budovať asset invertory, komunikačnú maticu siete a riadenie prístupu. 3. Uskutočnite jednu konkrétnu formu návrhu identifikácie firemných zariadení vo firemnej infraštruktúre. Na základe analýzy logov za OS, DB a FW s využitím všeobecne dostupných dát a nástrojov dosiahnuť maximálnu úspešnosť v analýze siete (bez potreby zakúpenia špeciálnych SW)Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-MIKT Multimedia Information and Communication Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.